Skip to content
info @ e-kakolyris.gr
Arta: 26810 61421 + 23 | Agrinio: 26410 51555
Άρτα: 26810 61421 + 23 | Αγρίνιο: 26410 51555

Payment methods

Αντικαταβολή κατά τη παραλαβή των προϊόντων
Στα φυσικά μας καταστήματα σε Άρτα και Αγρίνιο δίνεται η δυνατότητα παραλαβής πελάτη με αντικαταβολή κατά την παραλαβή των προϊόντων. Προϋπόθεση κατά την στιγμή της παραγγελίας να έχει γίνει αποπληρωμή του 50%. Επιπλέον, σε συνεννόηση με την εταιρεία μπορεί να γίνει και αποπληρωμή στο προσωπικό της εταιρείας μας κατά την ώρα της παράδοσης των προϊόντων στον χώρο σας.

Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό
Μπορείτε να καταθέσετε τα χρήματα της παραγγελίας σας στους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς είτε μέσω κατάθεσης σε κάποιο υποκατάστημα της συνεργαζόμενης τράπεζας είτε μέσω εφαρμογής web – banking. Σε περίπτωση που επιλέξετε να κάνετε μεταφορά χρημάτων από διαφορετική τράπεζα από τις παρακάτω, τα έξοδα μεταφοράς χρημάτων επιβαρύνουν εξολοκλήρου τον πελάτη.

ΤΡΑΠΕΖΑ: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΥ: 316 440 691 50
ΙΒΑΝ: GR4401103160000031644069150

ΤΡΑΠΕΖΑ: ALPHA BANK
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 5450 0200 2004 987
ΙΒΑΝ: GR5901405450545002002004987

ΤΡΑΠΕΖΑ: EUROBANK
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 0026 0311 150 200 758 106
ΙΒΑΝ: GR3402603110000150200758106

ΤΡΑΠΕΖΑ: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 5400 091 933 167
ΙΒΑΝ: GR1201724000005400091933167

Όλοι οι λογαριασμοί έχουν δικαιούχο την εταιρεία OIKO-S.I.M.A ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. Μετά την κατάθεση των χρημάτων, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το κατάστημα μας για να επιβεβαιώσουμε την μεταφορά , είτε μέσω e-mail στο info@e-kakolyris ή τηλεφωνικά στο 26810-61421. Η παραγγελία σας δεν θα σταλεί μέχρι να λάβουμε την πληρωμή σας.

Credit / Debit card

Αν διαθέτετε πιστωτική κάρτα VISA, MasterCard, Maestro μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε με ασφάλεια μέσα από την φόρμα παραγγελίας μας. Η διαδικασία εξόφλησης μέσω πιστωτικών καρτών πραγματοποείται μέσω του περιβάλλοντος της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ για να είστε συνεχώς ασφαλείς. Οι συναλλαγές σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα προστατεύονται από ανώτατα συστήματα online ασφαλείας.

Το πρόγραμμα άτοκων δόσεων έχει ωε εξής:

Για αγορές απο 100€ εως 400€ ως 6 άτοκες δόσεις
Για αγορές από 401€ και επάνω έως 24 άτοκες δόσεις

Τα δεδομένα των πιστωτικών καρτών μεταφέρονται κρυπτογραφημένα βάσει του πρωτοκόλλου SSL. Συνεπώς, είναι αδύνατη η υποκλοπή τους. Το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer), είναι παγκόσμιο standard για την κρυπτογράφηση στοιχείων που ανταλλάσσονται μεταξύ χρηστών (clients) και διακομιστών (servers). Εξάλλου, όλες οι συναλλαγές διέπονται από το εθνικό και διεθνές δίκαιο που ρυθμίζει αυτά τα θέματα και ειδικότερα τα θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο.

Ασφαλής Πληρωμής

Ο ιστιότοπος μας χρησιμοποιεί την τεχνολογία 3D-Secure, που είναι το πιο ασφαλές μέσο για την καταπολέμηση των κινδύνων απάτης. Η τεχνολογία 3D-Secure σας επιτρέπει να είστε σίγουροι ότι εντολή για την πληρωμή δόθηκε από τον πραγματικό κάτοχο της τραπεζικής κάρτας. Για μια τυπική συναλλαγή απαιτείται ο κωδικός της κάρτας, η ημερομηνία λήξης και ο κωδικός στο πίσω μέρος της κάρτας. Με τη 3D-Secure και ανάλογα με την τράπεζά σας, πρέπει να δώσετε έναν κωδικό πρόσβασης που έχετε ήδη καταγράψει ή θα λάβετε μέσω email ή SMS ένα μοναδικό κωδικό πρόσβασης. Πρόκειται για ένα πρόσθετο, αλλά απαραίτητο βήμα, για την ασφάλεια της πληρωμής.

Τραπεζικές Κάρτες

Το online σύστημά πληρωμών μας αποδέχεται τις παρακάτω κάρτες: Visa, EuroCard MasterCard, Carte-Bleue, Carte Electron και E-Carte-Bleue.

Πληροφορίες 3D-SECURE

Πριν να δώσετε τα στοιχεία σας, η τράπεζά σας θα σας στείλει μέσω κινητού τηλεφώνου ή email ένα μοναδικό κωδικό που θα πρέπει να εισαγάγετε στη διεπαφή ασφαλούς πληρωμής.
Αν δε λάβετε τίποτα, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον τραπεζικό σας σύμβουλο για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό τηλεφώνου και το email που είναι συνδεδεμένα με το λογαριασμό σας.

Cash on delivery

In our physical stores in Arta and Agrinio it is possible to receive a customer with cash on delivery upon receipt of the products. Condition at the time of the order that 50% repayment has been made. In addition, in consultation with the company, repayment can be made to the staff of our company at the time of delivery of the products to your place.

Bank account deposit
You can deposit the money of your order in the following bank accounts either by deposit in a branch of the cooperating bank or through a web – banking application. In case you choose to transfer money from a different bank from the following, the money transfer costs will be borne entirely by the customer.

BANK: NATIONAL BANK
ACCOUNT NUMBER: 316 440 691 50
IVAN: GR4401103160000031644069150

BANK: ALPHA BANK
ACCOUNT NUMBER: 5450 0200 2004 987
IVAN: GR5901405450545002002004987

BANK: EUROBANK
ACCOUNT NUMBER: 0026 0311 150 200 758 106
IVAN: GR3402603110000150200758106

BANK: PIRAEUS BANK
ACCOUNT NUMBER: 5400 091 933 167
IVAN: GR1201724000005400091933167

All accounts are owned by the company OIKO-S.I.M.A SOLE SHAREHOLDER PC. After depositing the money, please contact our store to confirm the transfer, either by e-mail to info @ e-kakolyris or by phone at 26810-61421. Your order will not be shipped until we receive your payment.

Credit card

If you have a credit card VISA, MasterCard, Maestro you can use it safely through our order form. The process of payment by credit cards is carried out through the environment of the NATIONAL BANK so that you are constantly safe. Your transactions in our online store are protected by top online security systems.

The interest-free installment plan is as follows:

For purchases from € 100 to € 400 up to 6 interest-free installments
For purchases from 401 € and up to 24 interest-free installments

Credit card data is transmitted encrypted under the SSL protocol. Therefore, it is impossible to intercept them. SSL (Secure Sockets Layer) protocol is a global standard for encrypting data exchanged between users (clients) and servers (servers). In addition, all transactions are governed by national and international law governing these matters, and in particular matters relating to e-commerce.

Secure Payment

Our website uses 3D-Secure technology, which is the safest way to fight fraud. 3D-Secure technology lets you be sure that the payment order was given by the actual bank card holder. A standard transaction requires the card code, expiration date and code on the back of the card. With 3D-Secure and depending on your bank, you must provide a password that you have already registered or you will receive a unique password via email or SMS. This is an additional but necessary step for payment security.

Bank Cards

Our online payment system accepts the following cards: Visa, EuroCard MasterCard, Carte-Bleue, Carte Electron and E-Carte-Bleue.

3D-SECURE information

Before giving your details, your bank will send you a unique code via mobile phone or email that you will need to enter in the secure payment interface.
If you do not receive anything, you will need to contact your banking advisor to confirm the phone number and email associated with your account.